Gewichtsconsulent(e) | NHA opleidingen

Help mensen om hun ideale gewicht te bereiken en vast te houden. Start jouw eigen praktijk!

Opleiding Gewichtsconsulent(e): help mensen gezonder te leven Het aantal mensen met overgewicht, gewichtsproblemen en daaraan gerelateerde ziekten en aandoeningen stijgt snel. Met de door de beroepsvereniging BGN erkende Gewichtsconsulent(e) opleiding kun je al na 11 maanden zelfstandig mensen adviseren en begeleiden naar een gezond gewicht, een goed voedingspatroon en een gezonde leefstijl. Na de opleiding Gewichtsconsulent(e), ook wel voedingsconsulent opleiding genoemd, weet jij hoe je overgewicht blijvend kwijtraakt en hoe je iemand stimuleert om gezond te eten en voldoende te bewegen. Gewichtsconsulent opleiding: leer cliënten begeleiden Een voedingsconsulent adviseert, begeleidt en motiveert cliënten met gewichts- en voedingsvraagstukken. Je voert intakegesprekken, brengt de hulpvraag in kaart, verzamelt en analyseert gegevens, stelt een behandelplan op, voert het uit en evalueert het traject. Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod in de BGN-geaccrediteerde Gewichtsconsulent opleiding.”Ik voel me als een vis in het water!”Anna van Acker (43) schoolde zich succesvol om naar gewichtsconsulente:”13 jaar lang werkte ik met veel plezier voor een non-profitorganisatie als afdelingsdirecteur. Door de groei van de organisatie veranderden mijn werkzaamheden en was ik alleen nog bezig met reorganisaties en fusies. Niet het werk dat ik wilde doen. Bij NHA kon ik in mijn eigen tijd studerenén direct beginnen. Bovendien was ik na de studie gecertificeerd gewichtsconsulent. Eind vorig jaar sloot ik de studie met succes af en richtte ik mijn praktijk op. Ik heb al verschillende mensen in hun strijd geholpen. Ik voel me als een vis in het water!” Leer voorlichting geven als voedingsconsulent Voorkomen is beter dan genezen. Als gewichtsconsulent ben je vooral bezig mensen met een ongezonde leefstijl weer op weg te helpen, maar je moedigt ook mensen aan om een gezonde leefstijl vol te houden. Voorlichting via een inspirerende lezing, workshop of cursus draagt hieraan bij. In de opleiding Gewichtsconsulent leer je hoe je zo’n didactisch concept organiseert. Je eigen onderneming leiden met de Gewichtsconsulent opleiding Veel beginnende gewichtsconsulenten en voedingsconsulenten vinden het lastig om als ondernemer aan de slag te gaan, zo bleek uit onderzoek van beroepsvereniging BGN. Gewichtsconsulent worden betekent namelijk ook dat je je eigen onderneming gaat leiden. Daarom richt een deel van de lesstof zich op het ondernemen en het schrijven van een ondernemingsplan. Zo ben je voldoende voorbereid op dat wat komen gaat. Start vandaag nog met de opleiding Gewichtsconsulent van NHA. BGN Gewichtsconsulent met geaccrediteerde specialisaties Na de Gewichtsconsulent opleiding kun jij je specialiseren. De specialisaties‘Kind en Voeding’ en‘Sport en Voeding’ van NHA zijn namelijk ook BGN geaccrediteerd. Meld jij je meteen aan voor de opleiding Gewichtsconsulent + een specialisatie, dan is die combinatie extra voordelig. Zo werkt studeren bij NHA Studieprogramma Gewichtsconsulent(e) De opleiding Gewichtsconsulent(e) bestaat uit 8 modules: Inleiding voor de toekomstige gewichtsconsulent In deze inleidende module wordt o.a. informatie gegeven over het vak van gewichtsconsulent, het loopbaanperspectief, trends in de markt en de beroepsvereniging BGN. Ook maak je kennis met officiële eisen waaraan een gewichtsconsulent moet voldoen en het portfolio dat je op moet stellen wanneer je het officiële diploma wilt behalen. Anatomie, fysiologie en voedingsleer Je maakt kennis met het menselijk lichaam, de stofwisseling en spijsvertering en krijgt kennis van de verschillende voedingsstoffen (eiwitten, koolhydraten, vetten), alcohol, vitamines en mineralen. Je leert ook hoe voedingsstoffen energie leveren. Voedingsmiddelen Een voedingsmiddel is elk soort voeding dat iemand tot zich neemt. Voedingsmiddelen zijn er in veel soorten, allemaal met andere kenmerken. In Europa zijn er allerlei regels en wetten op het gebied van voeding, wat er op een verpakking moet staan en wat er wel en niet toegevoegd mag worden. Als laatste zijn er een aantal praktische zaken op het gebied van bereiding, inkopen en bewaren van voeding. Voorlichten Als gewichtsconsulent is het geven van voorlichting aan de cliënt of groep, met als doel het realiseren van een gezond eet- en leefpatroon, een belangrijk deel van je werk. De voorlichting gaat onder meer over voeding, voedingsschema’s, overgewicht en de risico’s ervan, en bewegen. Coachen en begeleiden als gewichtsconsulent Om een cliënt goed te kunnen adviseren en begeleiden is het belangrijk om de huidige situatie goed in beeld te brengen. Daarom wordt er gestart met een intakegesprek waar de anamnese, meten en wegen en doelen stellen aan bod komen. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld waarin de doelen de basis vormen. Om te bepalen hoeveel en wat een cliënt per dag mag eten kun je verschillende voedingsberekeningsmethoden gebruiken. Alleen een voedingsadvies is niet voldoende: voor lange termijn resultaten moet de cliënt ander gedrag aanleren en andere gedachten formuleren. Daarvoor zijn coachvaardigheden nodig. Voorlichting aan groepen Lezingen, workshops en cursussen geven op het gebied van gezonde leefstijl en leefstijlaanpassingen kan ook onderdeel zijn van de werkzaamheden van een gewichtsconsulent. Daarvoor heb je kennis nodig van didactiek (didactisch analysemodel, didactische werkvormen en hulpmiddelen). Ook leer je hoe je structuur geeft aan bijeenkomsten, hoe je groepen begeleidt en hoe je het groepsproces in goede banen leidt. Eigen praktijk starten Waarschijnlijk volg je de opleiding Gewichtsconsulent met de wens om in de toekomst een eigen praktijk op te zetten. Daar komt heel wat bij kijken. Het is belangrijk om goed te weten wát er allemaal bij komt kijken en al deze zaken goed op een rijtje te hebben. We behandelen o.a. het opstellen van een ondernemingsplan en het werven van cliënten. Portfolio De opleiding Gewichtsconsulent wordt afgesloten met een les waarin volop aandacht wordt besteed aan de examinering en het opstellen van jouw portfolio. Inclusief praktijkdag en coachingsvideo’s De opleiding Gewichtsconsulent bevat ook 8 uitgebreide videolessen over coaching. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: wat is coaching?, luisteren zonder oordelen, LSD, doelen stellen en motiveren, omgaan met weerstand, feedback geven en ontvangen, gespreksopbouw en evalueren en afsluiten. Daarnaast kun je gratis deelnemen aan de praktijkdag, die extra aandacht besteedt aan het begeleiden van cliënten en het uitwerken van een didactisch concept. Aan het einde van de opleiding kun je zelfstandig mensen adviseren en begeleiden naar een gezond gewicht, een gezond voedingspatroon en een gezonde leefstijl. Jouw docent Mijn naam is Angela; ik benéén van de docenten van deze opleiding. Al zo lang ik mij kan herinneren lopen (over)gewicht en een (on)gezonde leefstijl als een rode draad door mijn leven en carrière. Naast de opleiding tot gewichtsconsulent en de specialisatie‘Sportvoeding’ volgde ik ook een opleiding tot NLP-coach/-trainer, juist omdat het mentale aspect van gedragsverandering mij zo intrigeert. Ik help je graag verder tijdens deze cursus! Gewichtsconsulent(e) + Kind&Voeding Naast de bovenstaande 8 modules die aan bod komen in de opleiding Gewichtsconsulent(e) komen in de specialisatie Kind&Voeding onder andere de volgende onderwerpen aan bod: – algemene voedingsleer voor verschillende leeftijdsfasen; – waren- en productkennis; – pathologie; – meten; – bewegen; – communicatie, coachen en begeleiding van kinderen. Gewichtsconsulent(e) + Sport&Voeding Naast de bovenstaande 8 modules die aan bod komen in de opleiding Gewichtsconsulent(e) komen in de specialisatie Sport&Voeding onder andere de volgende onderwerpen aan bod: – voedingsleer, inspanningsfysiologie en energie; – voeding voor, tijdens en na het sporten; – supplementen; – sportvoeding in verschillende levensfasen; – verschillende soorten sporten en omstandigheden. Diploma Gewichtsconsulent(e) Examens voor het officiële diploma Gewichtsconsulent(e) worden doorlopend afgenomen door de erkende exameninstelling TCI. Het betreft een theorie-examen en een portfolio-assessment. Voor meer informatie betreffende het examen zoals examendata, uiterlijke aanmelddata en examengelden verwijzen wij je naar TCI. Wanneer je geslaagd bent voor het theorie-examen en het portfolio-assessment met goed gevolg hebt afgelegd, kun je je aanmelden bij de beroepsvereniging BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Jouw consulten worden dan vergoed door verschillende zorgverzekeraars. Diploma specialisatie Kind&Voeding Na het afronden van het onderdeel Kind&Voeding kun je het NHA Instituutsdiploma behalen. Om dit diploma te behalen leg je een NHA-examen af. De kosten voor dit examen bedragen€ 132,50. Het onderdeel Kind&Voeding is door BGN geaccrediteerd als specialisatie. Als je een bij BGN aangesloten gewichtsconsulent bent, ben je na het behalen van het NHA-diploma Kind&Voeding bevoegd om oudersén kinderen te begeleiden in een traject naar een gezond gewicht of hen te voorzien van een op het kind gericht voedings- en leefstijladvies. Voor deze specialisatie ontvang je 60 nascholingspunten. Diploma specialisatie Sport&Voeding Na het afronden van het onderdeel Sport&Voeding kun je het NHA Instituutsdiploma behalen. Om dit diploma te behalen leg je een NHA-examen af. De kosten voor dit examen bedragen€ 132,50. Het onderdeel Sport&Voeding is door BGN geaccrediteerd als specialisatie. Als je een bij BGN aangesloten gewichtsconsulent bent, word je na het behalen van het NHA-diploma Sport&Voeding aangemerkt als sportvoedingsadviseur. Voor deze specialisatie ontvang je 60 nascholingspunten. Getuigschrift Een NHA-getuigschrift kun je voor€ 29,- aanvragen als je al jouw huiswerk hebt ingezonden en gemiddeld hiervoor een voldoende hebt gescoord (5,5 of hoger). Vooropleiding Voor de opleiding Gewichtsconsulent(e) is geen specifieke vooropleiding vereist. Niet geslaagd? Lesgeld terug Je krijgt het lesgeld terugbetaald indien je niet geslaagd bent voor het examen. Voorwaarde voor deze terugbetaling van het lesgeld is dat je al het huiswerk maandelijks hebt ingestuurd en na de startdatum aantoonbaar 2x aanéén theorie-examen hebt deelgenomen zonder daarvoor te slagen. In dat geval krijg je het betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de lesstof voor het betreffende examen, terugbetaald. Je dient hiertoe wel de hele cursus afgerond en betaald te hebben. Deze garantie geldt tot drie jaar na inschrijfdatum. KTNO-geaccrediteerd Ook is deze opleiding geaccrediteerd door de beroepsvereniging KTNO, actief binnen de complementaire gezondheidszorg. Deze opleiding wordt voor hun leden geadviseerd als vakopleiding en kan nascholingspunten opleveren. BATC-erkend Deze opleiding wordt ook erkend door de beroepsvereniging BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument). De opleiding wordt voor hun leden geadviseerd als vakopleiding op MBO-niveau.

prijs: 440.1.  (klik hier voor meer informatie