Havo Bedrijfseconomie | NHA opleidingen

Na afronding van de lessen Bedrijfseconomie HAVO weet jij precies hoe een bedrijf ervoor staat en hoe je de juiste keuzes maakt

Haal het officiële staatsexamen Bedrijfseconomie HAVOComplete lesstof + examentraining Bedrijfseconomie op HAVO niveau; dat is meer dan credit en debit berekenen. Tijdens het vak Bedrijfseconomie HAVO leer jij het verschil tussen een overname en een fusie. Je ontdekt wat er gebeurt bij een reorganisatie en leert wat winstdelingen zijn. Bedrijfseconomie vervangt het vak M&O Het vak HAVO Bedrijfseconomie is volledig afgestemd op het staatsexamen. Zo ben je goed voorbereid als je examen doet en haal je het officieel erkend certificaat Bedrijfseconomie HAVO. Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar organisaties en hun omgeving, ontdek jij alle aspecten van bedrijfseconomie. Na afronding van de lessen Bedrijfseconomie HAVO weet jij precies hoe een bedrijf ervoor staat en hoe je de juiste keuzes maakt. Tijdens het vak Bedrijfseconomie HAVO komen de volgende onderwerpen aan bod; Financieel beleid en verslaglegging; financiële krediet- en spaarvormen, hypotheken, berekeningen maken en het maken van een financiële verslaglegging; Investeren; een investeringsvraagstuk beschrijven welke gegevens relevant zijn, vaststellen of een investering economisch zinvol is en hierbij verschillende investeringsselectiemethoden toepassen en analyseren. – een investeringsvraagstuk de relatie leggen tussen risico en geëist rendement; Marketing en marketingbeleid: relatie tussen marketing en de klantwaardepropositie van de organisatie beschrijven en analyseren. -marketing beschrijven en analyseren met het oog op de te onderscheiden doelgroepen- het marketingbeleid van een organisatie beschrijven, analyseren en alternatieven op hoofdpunten afwegen; Personeelsbeleid: personeelsbeleid/HRM beschrijven en daarbij de relatie leggen met de doelstelling en de aard van de organisatie; Ondernemen: een eigen onderneming starten en daarbij werken vanuit het Canvas businessmodel, ondernemen met effectuation (betekent letterlijk kleinschaligheid). Het examen van het vak Bedrijfseconomie HAVO bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. Officieel erkend diploma Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider erkend op grond van de Wet Erkende Onderwijsinstellingen voor het opleiden voor de staatsexamens voortgezet onderwijs. Je wordt opgeleid voor hetzelfde examen als de kandidaten in het dag- en avond-onderwijs: het officiële staatsexamen voor het landelijk erkende diploma. Hoe schrijf je in voor het examen? Je krijgt tijdens je studie automatisch informatie over het examen toegestuurd. Aanmelden voor de examens kan ieder jaar tot 31 december. Je kunt je aanmelden bij: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Afdeling Examendiensten Postbus 30158 9700 LK Groningen Tel.: (050) 599 89 33 E-mail: staatsexamens@duo.nl Internet: www.duo.nl De examenplaatsen (voor zowel het centraal schriftelijk examen als het college-examen) liggen verspreid over Nederland. Op het aanmeldingsformulier kun je een plaats uitzoeken die bij jou in de buurt ligt. Examengeld Je kunt per vak examen afleggen of kiezen voor een volledig staatsexamen (meerdere vakken). Het examengeld is door de overheid als volgt vastgesteld: – Volledige examen HAVO: maximaal ca.€ 720,- – Per vak (bestaande uit een centraal schriftelijk examenén college-examen): ongeveer€ 144,- – Per vak (bestaande uit een centraal schriftelijk examenóf een college-examen): ongeveer€ 71,- Proefexamen Ter voorbereiding op het examen wordt je bij veel vakken de mogelijkheid geboden een proefexamen te maken. Zo weet je precies welke onderwerpen nog extra aandacht nodig hebben en kun je zelfverzekerd het examen afleggen. Examengarantie NHA geeft volledige examengarantie. Mocht je onverhoopt niet slagen voor het examen, dan begeleidt je leraar/lerares je gratis tot je wél geslaagd bent! Het NHA getuigschrift Examens zijn niet verplicht. Wanneer je als vrijetijdsbesteding wenst te studeren kan dat natuurlijk ook. Na afloop van ieder vak kun je een getuigschrift krijgen. Dat kan wanneer je het vak hebt gevolgd, van alle lessen het huiswerk of de werkopdrachten ter correctie hebt ingestuurd en daarvoor gemiddeld een voldoende cijfer haalde (5,5 of hoger). De totale kosten voor dit getuigschrift bedragen€ 29,-. Niet geslaagd? Lesgeld terug Je krijgt het lesgeld terugbetaald indien je niet geslaagd bent voor het examen. Voorwaarde voor deze terugbetaling van het lesgeld is dat je al het huiswerk maandelijks hebt ingestuurd en na de startdatum aantoonbaar 2x aanéén theorie-examen hebt deelgenomen zonder daarvoor te slagen. In dat geval krijg je het betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de lesstof voor het betreffende examen, terugbetaald. Je dient hiertoe wel de hele cursus afgerond en betaald te hebben. Deze garantie geldt tot drie jaar na inschrijfdatum. Meer kwaliteitsgaranties

prijs: 287.1.  (klik hier voor meer informatie