Vmbo Rekenen | NHA opleidingen

Haal al in 3 maanden uw erkende diploma.

Haal het officiële staatsexamen VMBO Rekenencomplete lesstof + examentraining Wil jij je rekenvaardigheid een boost geven? Volg dan de cursus VMBO Rekenen! Kijk eens naar de volgende opgaven: 368 + 447 = 72 : 100 = welk getal is het grootst (A) 1,09 (B) 0,89 (C) 1,1 (D) 0,9 Dit soort vragen krijg je op het staatsexamen Rekenen. De cursus VMBO Rekenen van NHA bereidt je voor op dit examen. De cursus Rekenen VMBO dient afgerond te worden met een college-examen. Dit college-examen dient afgerond te worden in het jaar waarin je opgaat voor het diploma. Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan bod: getallen; verhoudingen; meten en meetkunde; verbanden. Let op: Wanneer je de cursus VMBO Wiskunde doet, hoef je VMBO Rekenen niet te volgen.

prijs: 179.  (klik hier voor meer informatie